Jak si správně nastavit foťák

Jak si správně nastavit foťák

Nevíte jak si správně nastavit foťák? Při nastavení foťáku je nutno projít nejprve obecná nastavení, která nastavujete jen po jeho prvním zapnutí.  Jsou například typ souboru, rozlišení fotografií a název ukládaných souborů. Druhé důležité nastavení jsou nastavení režimu fotografování a nakonec nastavení expozice.

Jak si správně nastavit foťák co nastavit po prvním zapnutí

Při prvním zapnutí fotoaparátu vás software vyzve k nastavení data a času. Proto nastavte Datum, čas nebo časové pásmo. Zvolte také jazyk.

Typ obrazu, Kvalita obrazu, Barevný profil a Bitová hloubka

Doporučuji nastavit typ obrazu na RAW. Pořizování snímků ve formátu RAW vám pomůže lépe optimalizovat snímek v softwaru pro následné zpracování. Pokud však nechcete snímky dodatečně zpracovávat, nastavte typ obrazu jako JPEG.

Kvalita a velikost obrazu se vztahují především na snímky JPEG. Zvolte Image quality (Kvalita snímků) jako “High Quality” (Vysoká kvalita) a Image size (Velikost snímků) jako “Large” (Velká).

Pokud budete ukládat fotografie ve formátu RAW, pak vyberte barevný profil ADOBE RGB. V případě, že se rozhodnete pro JPEG, teprve potom zvolte jako barevný profil sRGB.

Nastavení režimů zaostření a oblasti zaostření

Pro pořízení ostrého fotografii je nezbytné přesné zaostření. Vhodné Režimy zaostřování a výběr oblasti zaostření vám pomohou získat ostré zaostření na objekt.

Výběrem režimu zaostřování sdělíte fotoaparátu, jak má zaostřovat – jednorázově, kontinuálně nebo ručně. V případě jednorázového zaostření se zaostření uzamkne po stisknutí tlačítka spouště do poloviny. Jakmile uvolníte tlačítko spouště, zaostření se ztratí. Pokud se fotoaparát nebo objekt pohne, dojde ke ztrátě zaostření. Režim Jednoduché zaostření ( AF-S ) je vhodný pro stabilní objekty.

Pokud se objekt pohybuje, pak zvolte režim zaostřování jako režim Continuous. ( AF-C ). V tomto případě bude fotoaparát zaostřovat po dobu, pokud budete držet tlačítko spouště stisknuté do poloviny Pro rychle pohybující objekty je tedy vhodnější režim kontinuálního ostření.

Režim manuálního zaostřování umožňuje zaostřit ručně. Ruční zaostřování se provádí otáčením ostřícího kroužku na objektivu.

Pro začátek si nastavte režim ostření Fotoaparátu na Jednoduché ( AF-S ).

Nastavení oblasti zaostření

Fotoaparátu jste řekli, jak má zaostřit. Je tedy čas si ukázat si jak fotoaparátu říct kam má zaostřit. Výběr oblasti zaostření nasměruje Fotoaparát, kam má zaostřit.

Standardní možnosti výběru oblasti zaostření ve Fotoaparátu –

 • Jeden (single) – můžete vybrat jeden bod. Fotoaparát zaostří na tento jediný bod. Tímto bodem můžete v záběru pohybovat.
 • Dynamický s 9, 25 a 51 zaostřovacími body – V tomto režimu vyberete jeden zaostřovací bod. Fotoaparát pak sám vybere sousedních 9 nebo 25 nebo 51 zaostřovacích bodů. U pohybujícího se objektu fotoaparát dosáhne dobrého zaostření také pomocí sousedních bodů.
 • Skupinová oblast – Režim skupinové oblasti je dosti podobný režimu dynamické oblasti. V tomto režimu jsou sousední číselné body různé
 • Automaticky – Fotoaparát rozhoduje o výběru oblasti zaostření na základě objektu.

Počet zaostřovacích bodů v dynamické a skupinové oblasti se u různých fotoaparátů a značek liší. Také názvy výběru zaostřovací oblasti se u různých fotoaparátů poněkud odlišují, ale primárně je jejich fungování naprosto stejné.

Pro začátek si nastavte zaostřovací oblast na hodnotu Jeden/Single. Zaostření na jednu oblast vám pomůže zaostřit na jediný bod. Fotoaparát získá přesné zaostření.

Jak si správně nastavit foťák – nastavení expozičního režimu

Fotoaparát má čtyři základní expoziční režimy.

 • Priorita clony A nebo Av.  V režimu priority clony vybíráte clonu objektivu. Na základě světelných podmínek fotoaparát nastaví rychlost závěrky.
 • Priorita závěrky S nebo Ss. Priorita závěrky vám pomůže nastavit rychlost závěrky. Fotoaparát vybere clonu.
 • Manuální  M. V manuálním režimu musíte nastavit jak clonu objektivu, tak rychlost závěrky.
 • Programová automatika P. Tento automatický režim je trochu podobný automatickému režimu, ale máte určitou kontrolu nad závěrkou a clonou. Pomocí programovaného automatického režimu však nemůžete přesně ovládat závěrku a clonu.

Pomocí clony můžete ovládat světlo a hloubku ostrosti (oblast zaostření fotografie). To je důvod proč se doporučuje používat prioritu clony.

Priorita clony vám pomůže kontrolovat světlo i hloubku ostrosti. Jinými slovy pomáhá vám říct fotoaparátu, kolik světla potřebujete a která oblast chcete zaostřit. Použití priority clony vám pomůže pochopit účinek světla.

Důrazně doporučuji začít s prioritou clony. Procvičujte změnu clony a kontrolujte snímky. To vám pomůže umělecky zachytit světlo. Pomůže vám to také ovládat hloubku ostrosti, jinými slovy jak velká oblast má být na fotografii zaostřená.

Zkontrolujte vyvážení bílé, ISO, kompenzaci expozice a měření.

Vyvážení bílé –  Vyvážení bílé vám pomůže kontrolovat teplotu barev. Při teplejším nastavení bude mít snímek nažloutlý barevný nádech. Naopak při chladnějším nastavení bude mít snímek namodralý barevný nádech. Na většině snímků nechcete mít žádný barevný nádech.

Zde vám pomůže možnost automatického vyvážení bílé. Většina nejnovějších fotoaparátů umí dobře nastavit automatické vyvážení bílé.

Existuje několik předvoleb pro vyvážení bílé, například Automatické, Sluneční světlo, Zataženo a několik dalších.

ISO – ISO bude určovat kvalitu snímku. Nižší hodnoty ISO zajistí lepší dynamický rozsah snímků. Na druhou stranu vyšší hodnoty ISO vám pomohou zachytit snímky při slabém osvětlení.

Pro správné světelné podmínky jsou vhodné nižší hodnoty ISO ( ISO 200, ISO 400 ). Při slabém osvětlení mohou být zapotřebí vyšší hodnoty ISO ( ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800 ).

Vzhledem k tomu, že začínáte s režimem priority clony, začněte s hodnotou ISO 400 nebo ISO 800. V počátečních fázích fotografování budou tyto rozsahy ISO dostačující. Později, jak budete postupovat, upravte tyto hodnoty ISO na základě úrovně okolního světla.

Kompenzace expozice

Kompenzace expozice vám pomůže kompenzovat expozici. Můžete ji nastavit na kladné nebo záporné hodnoty. Kompenzace expozice je trochu pokročilé nastavení expozice.

Udržujte kompenzaci expozice na hodnotě 0.

Měření expozice

Možnost měření pomáhá fotoaparátu při vyhodnocování a nastavování úrovní expozice.

 • Bodové měření – Fotoaparát vyhodnocuje expozici na základě jednoho bodu.
 • Středové měření – Fotoaparát vyhodnocuje expozici na základě středového bodu.
 • Maticové měření – Fotoaparát se dívá na celou scénu a vyhodnocuje expozici na základě celé scény.

Nastavení počtu snímků

Můžete kliknout na jeden snímek nebo na více snímků najednou. Zpočátku nastavte fotoaparát na kliknutí na jeden snímek. Jak budete postupovat při pořizování akčních snímků, vyberte více snímků.

Nyní jste s novým Fotoaparátem připraveni klikat úžasné snímky. Pořiďte několik krásných snímků a vraťte se zpět. Je čas je stáhnout do počítače a optimalizovat.

Další kroky – stažení snímků a jejich následné zpracování

Stažení snímků – Vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu a vložte ji do čtečky karet. Zkopírujte snímky do počítače. Ujistěte se, že jste snímky zálohovali alespoň na jeden další externí pevný disk.