Jak fotit se zrcadlovkou

Při focení zrcadlovkou je pro vás důležité vědět jaký vliv mají na výslednou fotografii světelné podmínky ve kterých fotografujete a jak tyto podmínky a váš fotografický záměr skloubit dohromady vhodným nastavením zrcadlovky. Prohlédněte si následující fotografii tekoucí vody v řece.

jak fotit se zrcadlovkou

Ano máte pravdu, fotografie je složená ze dvou fotografií. Na fotografii v okolí hvězdy je proud vody vykreslen mléčnými pruhy. Zatímco fotografie ve hvězdě zobrazuje detaily proudu proudící vody. Rozdílného vykreslení proudu vody dosáhnete nastavením různých časů expozice. V našem případě 1/5 sekundy a 30 sekund.

Pokud změníte nastavení času expozice, tak také musíte přenastavit další parametry expozice. Ptáte se které to jsou? To vše zjistíte v tomto článku určeném pro začínající fotografy. Pro ně je také určen sobotní kurz fotografování kde si také prakticky vyzkouší jak fungují jednotlivé parametry nastavení expozice.

Parametry expozice fotografie

Parametry expozice jsou ISO, clona a čas expozice. Fotoaparáty mají možnost nastavit parametry expozice v automatickém, scénickém nebo ručním režimu. Hodnoty těchto parametrů se nastavujte podle typu fotografované scény a světelných podmínek.

Příklad typických číselných hodnot parametrů expozice:

  • ISO 100, 200, 400, 800, …
  • Clona 1.4, 2, 2.8, 4, …
  • Čas expozice 1/8, 1/16, 1/30, 1/60 …

Určitě jste si stačili všimnout, že hodnoty parametrů ISO, clona a čas závěrky jsou uváděny v číselných řadách – v našem případě v rozestupu, kterému fotografové říkají full step, což v překladu znamená celý krok. Dobré fotoaparáty mají možnost nastavit tyto hodnoty také v jemnějším dělení, half step.Vyšší hodnota je vždy dvojnásobkem předcházející. U clonového čísla to možná není na první pohled patrné. Tady je nutné si uvědomit, že clonové číslo vyjadřuje průměr otvoru, kterým světlo dopadá přes lamely clony v objektivu na čip fotoaparátu. Množství propuštěného světla je pak dáno plochou tohoto otvoru. Při přepočtu sousedních hodnot clony z průměru na plochu pak začne pravidlo dvojnásobku platit i u kroku clony. Další důležitá vlastnost těchto hodnot je, že pokud například zvýšíte ISO o jeden krok (z 200 na 400), pak můžete zkrátit čas expozice také o jeden krok, tedy například z 1/30 na 1/60 bez vlivu na světlost fotografie. Pokud čas nezkrátíte, bude fotografie světlejší o 1 EV.

Jak fotit zrcadlovkou jak nastavit ISO 

Hodnota ISO vyjadřuje nastavení citlivosti senzoru fotoaparátu na světlo. Vyšší hodnota ISO znamená vyšší citlivost naopak nižší hodnota ISO znamená nižší citlivost senzoru fotoaparátu na světlo. Obvykle nastavujeme vyšší hodnotu ISO za snížených světelných podmínek, jako je například focení za šera nebo v noci.

iso
Ilustrativní grafika ISO

Nižší ISO nastavujeme za jasného  slunečného dne. Při vysokých hodnotách citlivosti ISO se může u některých fotoaparátu objevit na fotografiích zrnění. Na noční fotografii fontány v Barceloně můžete vidět již silné zrnění fotografie. Focení na vysoké ISO je vždy kompromisem mezi kvalitou fotografie a možností fotografii vyfotit. Fotografováno na NIKON D3300, ISO 6400, clona 3.6, čas expozice 1/40s.
zrnění fotografie

Většině fotografickým situací  vyhoví nastavení ISO 400. Pokud si z počátku nevíte rady tak nastavte tuto hodnotu. Nastavení vyšší hodnoty ISO zvažte při focení za šera nebo tmy, focení na vyšší clonové čísla nebo extrémně krátkých časech expozice. V těchto situacích vám vysoké ISO pomůže vyfotit světlejší fotografie.  Návod jak nastavit ISO na fotoaparátu NIKON.

Doporučené nastavení citlivosti ISO 

Světelné podmínkyISOPoznámka
Slunečný den venku100výborné světelné podmínky, fotografie budou světlá i za použití této nízké hodnoty ISO
Slunečný den v místnosti200výborné světelné podmínky, fotografie budou světlá i za použití této nízké hodnoty ISO
Zataženo venku200vyšší hodnotu ISO o jeden krok doporučuji nastavit při focení pohybu
Zataženo v místnosti400zajistí dostatečnou citlivost pro krátký čas expozice i při focení akčních fotek dětí
Šero800 – 1 600mírné riziko vzniku digitálního šumu v závislosti na použitém fotoaparátu.
TmaMaximuriziko vzniku digitálního šumu/zrnění na fotografii, doporučuji  vyzkoušet

Jak nastavit clonu

Clona je otvor, tvořený lamelami clony v objektivu, kterým světlo dopadá na senzor fotoaparátu. Označuje se písmenem f a z expozičního trojúhelníku vyplývá, že nastavení velikosti clony má vliv na světlost fotografie. Navíc různým nastavením clony můžete také nastavit tzv. hloubku ostrosti fotografie. Funguje to tak, že čím menší clonové číslo nastavíte, tím menší hloubku ostrosti budou vaše fotografie mít. Malé clonové číslo nastavte například při focení portrétu nebo u skupinové fotografie. Toto nastavení clony vám pomůže oddělit fotografovaný objekt od pozadí. Pokud na vašem fotoaparátu nejdou tak nízké hodnoty clonového čísla nastavit, foťte portréty s pozadím, které je umístěno od fotografovaného objektu výrazně dále, anebo použijte teleobjektiv s ohniskem 200 mm.

Vliv velikosti clony na fotografii

clona hloubka ostrosti

Jak nastavit čas expozice

Hodnota „čas expozice“ určuje dobu, po jakou bude otevřena závěrka fotoaparátu a tedy čas, během něhož bude světlo dopadat na čip fotoaparátu. Čas závěrky se udává v sekundách, kratší hodnoty času expozice pak ve zlomcích sekundy. Z expozičního trojúhelníku vyplývá, že čím delší čas expozice nastavíte, tím bude vaše fotografie světlejší. Čas expozice má také vliv na rozmazání fotografie vlivem pohybu fotografovaného objektu nebo z důvodu vibrací fotoaparátu drženého v ruce. Může se tedy stát, že při čase expozice delším než 1/60 sekundy bude vaše fotografie rozmazaná. To je důvod, proč se při focení s dlouhým časem expozice doporučuje používat stativ. Dlouhý čas expozice využijete například při fotografování hvězdné oblohy. Kreativně se dlouhý čas expozice využívá například při focení tekoucí vody nebo vodopádu. Tekoucí voda vám při použití času expozice v řádu několika sekund vykreslí na fotografii úžasné mléčné stopy. Při fotografování mořského příboje volte čas expozice raději okolo 1/60 sekundy. Pěna příboje bude na fotografiích lehce rozmazaná, a nebude tak působit rušivě.

Vliv času expozice – rychlosti závěrky na rozmazání objektů na fotografii z důvodu jejich pohybu

 
jak fotit čas expozice
Ilustrativní grafika vlivu času expozice na rozmazání pohybu

Jak nastavit fotoaparát – fotografické režimy fotoaparátu


Určitě si teď říkáte, jak to vše rychle nastavit. Naštěstí mají fotoaparáty a zrcadlovky možnost nastavit poloautomatické režimy fotografování. Jedná se o režim P, režim fotografování s prioritou času S a režim fotografování s prioritou clony A.

Jak fotit v režim priority času S

Tento režim použijte v případě, když chcete nastavit čas expozice sami, a sice při focení sportu, pohybu, hvězdné oblohy, kreslení světlem nebo tekoucí vody ve vodopádu. V tomto režimu si nejdříve podle světelných podmínek nastavte ISO. V druhém kroku nastavte požadovaný čas expozice. Tabulka expozice zobrazuje doporučené časy expozice pro jednotlivé fotografické scény.

Základy focení zrcadlovkou – doporučené hodnoty nastavení času expozice 

Fotografovaná scénaČas expoziceEfekt
Objekty na hvězdné obloze30vykreslení pohybu padající hvězdy
Focení blesků a ohňostroje5vykreslení celé dráhy blesku
Tekoucí voda1mléčné zobrazení tekoucí vody
Krajina, portrét1/60fotografovaný objekt se nepohybuje, doporučuje se použití stativu
Běžné focení1/125dostatečně krátký čas aby nedošlo k rozmazání fotografie vlivem pohybu fotoaparátu
Sport, zvěř1/500zmrazení pohybu
Rychlý pohyb1/1000zmrazení pohybu

Fotoaparát si pro správnou expozici sám dopočte vhodné nastavení clony.

Automatický scénický režim sport upřednostňuje nastavení krátkého času expozice. Zvolením tohoto režimu říkáte fotoaparátu, že chcete fotit s krátkým časem expozice. Automatika potom nastavuje čas expozice kratší než v manuálním režimu. To vám umožní dostatečně zmrazit pohyb a nemít rozmazané fotky ze sportovní akce ani ze hry vašich dětí.

Jak fotit v režimu priorita clony A

Fotografové tento režim velmi často používají při kreativním fotografování, jako je například fotografování západu slunce, portrétu nebo krajiny. Opět si jako první nastavte podle světelných podmínek ISO. Potom velikost clonového čísla. Tabulka zobrazuje doporučené clony pro typické fotografické scény. Můj tip na fotografování: Při focení západu slunce nebo při protisvětle nastavte clonu na hodnotu v rozsahu 11 až 22. Světlo lámající se na lamelách clony vám pak vykreslí na fotografiích úžasné paprsky jdoucí od světelného zdroje směrem k okraji fotografie.

Základy focení zrcadlovkou – doporučené hodnoty nastavení clony

Fotografovaná scénaVelikost clonového číslaHloubka ostrosti
Portrét1.4–2.8velmi malá, desítky cm
Malé skupiny lidí2.8–8malá, jednotky m
Příroda, stavby, hrady a zámky8–11střední, desítky m
Krajina, hory11–16velká, stovky m

Automatické scénické režimy portrét a krajina upřednostňují prioritu nastavení clony. Když nastavíte scénický režim portrét, fotoaparát předpokládá, že chcete pořídit fotografii s malou hloubku ostrosti, a proto se snaží nastavit nižší clonové číslo než v automatickém režimu. Jiná situace je při nastavení scénického režimu krajina. V tomto režimu fotoaparát předpokládá, že chcete ostře vykreslit i nejbližší pozadí, proto nastavuje hodnoty clonového čísla na vyšší hodnoty. Focení v tomto režimu říkáme fotografování na velkou clonu.

Jak fotit v poloautomatickém režimu P

Nastavení tohoto režimu doporučuji všem začínajícím fotografům. Je velmi podobný režimu automatickému. Stačí nastavit ISO, a automatika fotoaparátu zvolí a dopočítá clonu a čas expozice sama. Pro nastavení tohoto režimu otočte volič expozičních režimů do polohy P. Otáčením příkazového kolečka směrem doprava rozmažete detaily v pozadí. Současným stiskem tlačítka +-EV a točením kolečka  zmrazíte pohyb (nastavením krátkých časů závěrky malých clonových čísel ). Otáčením příkazového voliče směrem doleva zvětšíte hloubku ostrosti nebo při současném stisku tlačítka +-EV rozmažete pohyb (nastavením dlouhých časů závěrky a velkých clonových čísel). Asi již tušíte, že v režimu nastavení fotoaparátu P máte pod kontrolou světlost fotografie. Pokud se vám vaše fotografie zdá tmavá, což nastává například při focení v protisvětle, máte možnost ji zesvětlit parametrem korekce expozice.

Jak správně nastavit další parametry zrcadlovky

Kromě nastavení ISO, clony a času závěrky je při focení nutné nastavit vyvážení bílé barvy. Je to proto, že každý zdroj světla má jinou teplotu/barvu vyzařovaného světla. Typ osvětlení uhádne fotoaparát většinou správně, ale jsou situace, jako je například focení na sněhu, kdy se velmi často splete. Sníh na fotografiích potom není sněhobíle bílý, ale světle šedý. To je také důvod, proč doporučuji nastavit na fotoaparátu formát ukládání souboru na JPG a RAW nebo NEF. Snímky uložené v těchto formátech obsahují všechny expoziční informace a snadno se potom v editačních programech, jako je například Adobe Photoshop nebo Zoner, dají opravit a také vylepšit. Nevýhoda je, že potřebujete více místa na paměťové kartě.

Ruční nastavení vyvážení bíle

Vyvážení bílé lze u většiny fotoaparátu velmi snadno změnit. Například u digitálních zrcadlovek Nikon najdete často tlačítko WB – držením tohoto tlačítka a otáčením kolečka zadního ovladače můžete přepínat mezi různými nastaveními vyvážení bílé, například „Žárovka“, „Zářivka“, „Přímé sluneční světlo“ , atd. Pokud nemáte tlačítko vyvážení bílé nebo pokud chcete zvolit vyvážení bílé v nabídce fotoaparátu, pak často najdete toto nastavení v obecné nabídce „Fotografování“. Barevné změny fotografie při změně nastavení vyžení bíle jsou zobrazena v následujícím obrázku.

jak fotit vyvážení bíle
Ilustrativní grafika vlivu vyvážení bíle na barevnou teplotu fotografie

Jak ostřit zrcadlovku

Zrcadlovka umožňuje nastavit několik režimů a módů ostření. Dva základní způsoby jsou ostření jedním bodem a ostření maticí bodů. U nastavení ostření jedním bodem můžete také nastavit, na který z ostřících bodů chcete ostřit. Jednotlivé ostřící body jsou seskupeny do matice bodů, která se zobrazuje v hledáčku nebo na zadním displeji kompaktu anebo zrcadlovky. Počet ostřících bodů se různí podle výrobce a typu fotoaparátu. Pro běžné focení doporučuji nastavit mód zaostřování AF-C. V tomto módu fotoaparát při stisknutí spouště do poloviny stále doostřuje pohybující se zaostřený objekt, a to bez ohledu na to, v jakém scénickém režimu je fotoaparát nastaven.

Správným nastavením hodnot expozice všechno začíná, ale zdaleka to není vše, co můžete pro kvalitu fotografie udělat. Při fotografování je důležité pracovat také se světlem, s jeho barvou, intenzitou a úhlem dopadu. Zvláštní pozornost věnujte i celkové kompozici fotografie. Technickou kvalitu fotografie ovlivníte správným nastavením parametrů fotoaparátu a hodně toho za vás udělá i fotoaparát, vše ostatní je na vás.

Jak správně ostřit, ostrost fotografie – na co si dát pozor

Ostrost fotografie ovlivňuje několik parametrů. První z nich je samozřejmě správné zaostření fotografovaného objektu. Ostření můžete ovlivnit správným nastavením automatického ostření fotoaparátu. Nastavením ostřících bodů. Zrcadlovky umožňují nastavit automatické ostření na jeden bod nebo na matici bodů. Při nastavení ostření na jeden bod máte ostření více pod kontrolou: Na co ukazuje ostřící bod, to je zaostřeno. Nastavením možnosti ostření na více bodů umožňujete svému fotoaparátu rozhodnout, na které body zaostří, a tak se někdy může stát, že zaostří jiný objekt, než očekáváte. Z tohoto důvodu vám doporučuji nastavit volbu ostření raději na jeden ostřící bod.

Hloubku ostrosti ovlivňuje také správné nastavení clony. Může se vám stát, že při focení dvou a více postav bude správně zaostřena pouze jedna. Účastníci kurzu se často ptají, jak nastavit maticové zaostřování k zajištění ostrosti fotografie. Nastavení počtu ostřících bodů nebývaí příčinou neostrostí všech osob na fotografii. Obvyklá příčina neostrosti je ve nesprávném nastavení clonového čísla. Pokud máte například nastaveno clonové číslo na f1.8, tak je celkem jisté, že jedna z postav bude vlivem této malé hloubky ostrosti rozostřena.

Dalším důvodem neostrosti fotografie může být také pohyb fotoaparátu nebo fotografovaného objektu. Pohyb fotoaparátu lze minimalizovat jeho správným držením nebo použitím stativu. Při fotografování z ruky se doporučuje nenastavovat delší čas, než je ohnisková vzdálenost objektivu. Tedy například pro objektiv s ohniskem 50 mm doporučuji nastavovat čas kratší než 1/50 s.

Fotografie v koláži zobrazují dva příklady rozmazaní fotografie. Fotografie číslo jedna je rozmazána v pozadí nastavením nízkého clonového čísla. Poznáte to tak, že vždy určitá část fotografie je ostrá. Fotografie číslo dvě je rozmazána v celé ploše, což může být způsobeno špatným zaostřením.

Fotografie zobrazují rozostření vlivem nastavení dlouhého času expozice. Na fotografii číslo tři je pohybující se náhodný chodec je rozmazán zatím co statická část fotografie je zaostřena. Na fotografii číslo čtyři je rozmazáno úplně vše, to je dáno dlouhým časem expozice a také pohybem fotoaparátu. Více informací o ostření se dočtete v článku Jak ostřit fotoaparát – automatické a manuální ostření fotoaparátu.

Jak nastavit fotoaparát: korekce expozice

Při fotografování se vám občas stane, že pořídíte tmavou fotografii bez detailů, jako by focenou ve stínu, a to i přesto, že jste ji fotili za slunečného dne. Tuto tmavost obvykle způsobuje protisvětlo. Nemusí se vždy jednat o fotografování proti slunci nebo světelnému zdroji, stačí, když za slunečného dne fotografujete částečně proti obloze. I rozptýlené světlo v atmosféře automatiku fotoaparátu zmate. Algoritmus automatiky fotoaparátu celou fotografii ztmaví. Následek tohoto ztmavení pak je, že na fotografii nejsou vidět detaily staveb, kresba kůry stromů nebo tváře fotografovaných. V tomto případě si můžete pomoci kompenzací expozice. Kompenzace expozice prodlužujete, nebo zkracujete čas expozice. Kompenzace expozice se udává v kladných a záporných hodnotách EV. Nastavením kladné hodnoty čas expozice prodlužujete, takže v tomto delším čase dopadne na čip fotoaparátu více světla, a to pak vykreslí i detaily. Kompenzace expozice se nastavuje stiskem tlačítka a současným točením volicího kolečka. Nastavenou hodnotu můžete sledovat v hledáčku nebo na displeji fotoaparátu. Základní hodnota je 0, obvyklý rozsah je ±3 EV.

jak fotit jak ostřit

Typická situace je na fotografii s označením EV 0, kresba zdiva cihlové věže pražského Mánesa je  utopeny ve stínu a protisvětle oblohy Nastavením hodnoty EV +1 získáte světlejší fotografie. Někdy to chce zkoušet různé hodnoty nastavení EV.

Jak nastavit fotoaparát- základy focení zrcadlovkou

Velmi důležité je při fotografování vymyslet zajímavou kompozici fotografie. Základní kompozice fotografie pro ležatý formát fotografie je kompozice třetin. V tomto případě je fotografovaný objekt v třetině fotografie. Obvyklá středová kompozice fotografie se spíše hodí pro formáty fotografií. Další nápady a náměty na kompozici fotografie zjistíte v článku 19× tipy jak fotit

Velmi důležitá je také práce se světlem. Informace jak na to najdete v článku 10 faktů o světle a fotografii. Světlo a stíny ve fotografii.

Našli jste, co jste potřebovali? Pokud vám shrnutí základních fotografických postupů s něčím pomohlo, splnil článek svůj účel. Přeji vám dobré světlo a hodně skvělých fotografií!

Někdy se zadaří a někdy ne? Nejste si jistí, že nastavujete fotoaparát správně? Přihlaste se do mého jednodenního kurzu praktického fotografování. Dozvíte se praktické tipy, jak fotit přírodu, stavby, portréty, děti i objekty v pohybu. A získané znalosti a dovednosti si hned na místě vyzkoušíte.