Zlatá hodina a focení během zlaté hodinky

Zlatá hodina. Tipy na focení během zlaté hodinky

Slunce nízko nad horizontem vytváří rozptýlené světlo plné teplých a měkkých barev. Z tohoto důvodu se táto část dne nazývá zlatá hodinka.

Kdy je zlatá hodinka

Teplé sluneční světlo charakteristické pro zlatou hodinu se pravděpodobně objeví, vždy, když je slunce mezi 6 stupni pod a 6 stupni nad horizontem. Podle definice začíná zlatá hodina občanským úsvitem ráno a končí civilním soumrakem (Civil Twilight) večer. Na odkaze timedate můžete on line zjistit kdy je zlatá hodinka právě dnes ve vašem městě.

Proč je sluneční světlo zlatavé

Sluneční světlo ze slunce nízko nad horizontem, nebo za horizontem musí projít větší vrstvou atmosféry, která obsahuje prach a kapičky vody. Tyto částečky a různé plyny v atmosféře toto světlo rozptylují a filtrují. Takto profiltrované a rozptýlené světlo je pak změkčuje kontury a snižuje kontrast. Zemská atmosféra také rozptyluje studené modré a fialové barvy, „zbylé“ světlo tím získá načervenalý barevný nádech.

Barvy občanského soumraku

Během občanského soumraku je Slunce maximálně 6 stupňů pod horizontem.  Horní zemská atmosféra pak odráží sluneční světlo které pak osvětluje nižší vrstvy atmosféry. To způsobuje, že se obloha zabarví do zlatavě červena. Občanský soumrak je zahrnut do definice zlaté hodiny. Vytváří však velmi odlišný světelné efekty od přímého ranního nebo večerního slunečního světla.

Trvá zlatá hodina opravdu 60 minut?

Délka zlaté hodiny závisí na zeměpisné šířce a ročním období. Na rovníku během rovnodennosti – Slunce přechází horizont v úhlu 90 °. To způsobuje rychlé přechody mezi dnem a nocí a tím také relativně krátkou zlatou hodinu. Ve vyšších zeměpisných šířkách trvá stejný proces déle. V polárních kruzích a těsně před nimi Slunce neklesne v létě pod 6 stupňů pod horizont. Zlatá hodina tedy může trvat celou noc. V blízkosti pólů může dokonce trvat několik týdnů kolem rovnodenností. V podmínkách české republiky trvá opravdu zhruba jednu hodinu.