Jak fotit zrcadlovkou. Základy focení se zrcadlovkou

Článek je praktický návod pro fotografy, kteří chtějí dostat ze svého fotoaparátu maximum. Po jeho přečtení budete vědět, jak nastavit fotoaparát a co si případně v manuálu ještě dohledat. Nejprve se seznámíte s jednotlivými režimu fotoaparátu a dozvíte se, jak je využívat.

Poloautomatické expoziční režimy fotoaparátu

Fotografický režim zvolíte otáčením volicího kolečka režimů. Volbou příslušného fotografického režimu určíte, jak se bude fotoaparát po stisknutí spouště chovat, jakým způsobem bude fotit. V režimu Auto fotoaparát nastaví expozici sám. Ostatní režimy A nebo Av (Priorita clony), S nebo Tv (Priorita času), P (Programová automatika) a M (Manuální) vám umožňují fotoaparát ovládat podle vašeho fotografického záměru – například když chcete fotit krajinu, portrét nebo objekt v pohybu.

volba fotografického režimu fotoaparátu

Nezalekněte se, pokud je označení voliče fotografických režimů vašeho fotoaparátu trochu odlišné. Různí výrobci používají různé zkratky pro režimy fotografování. Váš volič režimů může mít písmena A, S, P, M (typicky Nikon) nebo Av, Tv, P, M (typicky Canon). Režimy však fungují stejným způsobem.

Jak fotit zrcadlovkou – Expoziční režim priorita clony (Av, A)

Režim Priorita clony je poloautomatický režim fotografování. V tomto režimu nastavíte clonu a fotoaparát automaticky vypočte čas expozice. Clona je soustava lamel v objektivu, které svým uspořádáním vytvářejí kruhovou plochu s otvorem uprostřed. Právě tímto otvorem pak světlo při otevření závěrky prochází do fotoaparátu. Čím větší je otevření lamel clony, tím větší otvor vytvářejí a tím více světla propustí do fotoaparátu.

Jak nastavit clona
Zobrazení lamel clony v objektivu fotoaparátu

Nastavení clony se udává ve clonových číslech například f/2.8, f/4, f/5.6, f/8. Číslo vyjadřuje poměr ohniskové vzdálenosti objektivu k průměru otvoru clony. Z toho vyplývá, že menší clonové číslo znamená větší otvor v cloně.  Například clona f/2.8 znamená větší otvor než nastavení clony na clonové číslo f/8. Nastavením clonového čísla na sousedící hodnotu, například z f/2 na f/2.8 nebo z f/5.6 na f/8, snižujeme na polovinu množství světla vstupujícího do fotoaparátu otvorem clony v objektivu. Ano, hádáte správně, číselná řada clonových čísel je v takovém rozestupu, aby plocha vnitřního otvoru clony byla poloviční nebo dvojnásobná vůči sousední hodnotě.

Clona má tu zásadní vlastnost, že přímo ovlivňuje hloubku ostrosti fotografie.  Velké hloubky pole ostrosti se dosahuje použitím malého otvoru clony, tedy nastavením velkého clonového čísla. To znamená, že na fotografii je zaostřena velká vzdálenost (hloubka) scény fotografie, například objekt v popředí na pozadí krajiny za ní.

Jakou clonu na focení krajiny

Fotografie krajiny byla pořízena při nastavení malého otvoru clony, tedy velkého clonového čísla. Konkrétně byla použita clona f/13, která poskytla velkou hloubku ostrosti a zajistila tak ostrý obraz v celé jeho hloubce.

Malé hloubky ostrosti se dosahuje použitím velkého otvoru clony, tedy malého clonového čísla. Malá hloubka ostrosti vykresluje fotografie tak, že je zaostřený jen fotografovaný objekt, ale pozadí je měkce nezaostřené. Proto se malé clonové číslo používá k oddělení fotografovaného objektu od pozadí,třeba při fotografování portrétu nebo volně žijících živočichů.

jakou clonu na focení detailů

Portrét psí slečny Jenny byl vyfocen s velkou clonou f/4.5. Ta vytvořila měkké rozostřené pozadí fotografie. Při upřednostnění clony tak můžete získat úplnou kontrolu nad hloubkou ostrosti, protože fotoaparát se postará o správné nastavení času expozice fotografie.

Expoziční režim Priorita závěrky (Tv nebo S)

Podobně jako v případě priority clony se jedná o další poloautomatický režim fotoaparátu. V tomto režimu však jako fotograf nastavíte pouze čas expozice a automatika fotoaparátu se o nastavení clony postará sama. Čas expozice, měřený v sekundách nebo častěji zlomcích sekundy, je doba, po kterou je závěrka po stisku spouště otevřená. Čím déle je závěrka otevřená, tím déle světlo dopadá na obrazový snímač fotoaparátu.

Jak fotit zrcadlovku: Krátký čas expozice

jaký čas expozic pro focení pohybu čas expozice
Fotografie jedoucího závodního byla pořízena s časem expozice 1/1600 sekundy

Krátkým časem expozice dosáhneme zmrazení pohybu. Nastavení krátkého času expozice vám umožní pohotově zachytit rychle se pohybující objekt. Tento režim se proto skvěle hodí pro fotografování sportů, jedoucích aut, lidí či zvířat v pohybu nebo jiných rychlých akcí.

Jak fotit se zrcadlovku: Dlouhý čas expozice

Dlouhý čas expozice využijete pro rozmazání pohybujícího se objektu, například tekoucí vody nebo vodopádu. Dlouhý čas expozice ale bude vyžadovat, abyste fotoaparát dali do stativu. Zajistíte tak stabilitu fotoaparátu a záběr nebude rozmazaný v důsledku chvění přístroje. I když se to na první pohled nezdá, při dlouhých časech už v ruce fotoaparát neudržíte nehybně. Orientačně se stativem počítejte u času delšího než 1/60 sekundy.  

jak nastavit zrcadlovku čas expozice
Fotogrfaie tekoucí vody pořízená s časem expozice 1/13 sekundy

Režim Priority závěrky (času expozice) je vhodný pro situace, kdy potřebujete pro danou fotografii pevně stanovit čas expozice. Fotoaparát pak sám nastaví vhodnou clonu potřebnou pro správnou expozici fotografie.

Jak nastavit zrcadlovku aneb co je dobré si o nastavení zrcadlovky zapamatovat.

Režimy s prioritou clony a času závěrky jsou neuvěřitelně užitečné poloautomatické režimy. Jejich používáním získáte kontrolu nad clonou nebo časem expozice. Automatika fotoaparátu vám pak pomůže se správným nastavením druhého parametru. To vám poskytne dostatek tvůrčí kontroly pro zachycení scén tak, jak si je představujete.

Expoziční režim programová automatika (P)

Režim P znamená Programová automatika. V tomto režimu sledujete a nastavujete pouze parametr citlivosti ISO. Dá se říct, že je to režim fotografování na půl cesty mezi poloautomatickými režimy s prioritou clony nebo času závěrky a úplným manuálním ovládáním.

Volba nastavení v tomto režimu vám dá ještě větší kreativní volnost. Poskytuje také možnost upravit i další parametry expozice, pokud to pro svůj záměr potřebujete. Velmi důležitou výhodou je rychlost a pohotovostnastavení.

Manuální režim expozice (M)​

Při volbě režimu M nastavujete fotoaparát ručně. Nastavení rychlosti závěrky a clony pro dosažení správné expozice určujete sami. Dává vám plnou kontrolu nad určováním expozice. V hledáčku nebo na obrazovce se zobrazuje indikátor expozice. Zobrazuje, jestli je fotografie správně exponovaná, případně nadexponovaná (příliš světlá) nebo podexponovaná (příliš tmavá).

Tip na focení aneb co je dobré si o nastavení zrcadlovky zapamatovat.

Jako první krok k přepnutí fotoaparátu z režimu Auto se nabízejí režimy Priorita clony a Priorita závěrky. Jsou to dva velmi jednoduché způsoby, které vám pomohou pochopit, jak různé nastavení expozice ovlivňuje výslednou fotografii. Pokud se chcete naučit používat zrcadlovku více kreativně, jsou pro to oba režimy ideální.

Jak funguje ISO​

ISO je míra citlivosti senzoru fotoaparátu na světlo. Citlivost ISO je numerická hodnota obvykle od ISO 100 (nízká citlivost) až po ISO 12800 (Hi neboli vysoká citlivost). Tato hodnota určuje množství světla, které snímač potřebuje k dosažení expozice fotografie. Při nízkých hodnotách citlivosti je pro dosažení dané expozice zapotřebí více světla, naopak u vysokých hodnot citlivosti je pro dosažení stejné expozice zapotřebí méně světla. Podívejme se na dvě následující různé situace.

Nízké ISO​

Venku za jasného dne je k dispozici dostatek slunečního světla, které během expozice dopadne na obrazový senzor fotoaparátu. To znamená, že senzor nemusí být pro dosažení správné expozice velmi citlivý na světlo. Z tohoto důvodu můžete použít nízké hodnoty ISO, například ISO 100 nebo 200. Nafotíte tak fotografie nejvyšší kvality s velmi malým zrněním, tzv. digitálním šumem.

Nízké ISO
Fotografie pořízená s ISO 100. Vpravo je zobrazen výřez detailu bez viditelného zrnění

Vysoké ISO​

V tmavé katedrále nebo muzeu není pro váš senzor fotoaparátu k dispozici příliš mnoho světla. Vysoké číslo ISO, například ISO 3200, zvýší citlivost senzoru a pro správnou expozici efektivně zesílí slabé elektrické signály vzniklé malým množstvím dostupného světla. Toto zesílení však zvyšuje digitální šum fotografie. Ten se na fotografiích projevuje jako jemné zrno a tím snižuje celkovou kvalitu fotografie. Tento digitální šum je obvykle nejvýraznější v tmavých nebo stínových oblastech fotografie.

Jak nastavit zrcadlovku vysoké ISO
Fotografie pořízená s ISO 800. Vpravo je zobrazen výřez detailu s viditelným zrněním okolo věžiček

Tipy jak fotit aneb co je dobré si o nastavení zrcadlovky zapamatovat.

Snažte se udržet ISO co nejnižší. Čím nižší je ISO, tím má fotografie méně šumu a její kvalita je vyšší. Venku za slunečného dne nastavte ISO 200. Udělejte snímek a podívejte se, jak fotografie vypadá. Je tmavá? Zkuste nastavit vyšší ISO, třeba mezi hodnotami 400 a 800. Při fotografování v místnosti začněte s ISO 1600. Je to přibližná počáteční hodnota, od níž můžete postupovat dál na vyšší hodnoty, dokud nebudete s výsledkem spokojeni.

Většina digitálních jednookých fotoaparátů má zabudovanou funkci Auto-ISO. Fotoaparát nastavuje ISO v závislosti na množství světla, ve kterém fotografujete, a snaží se je udržet na co nejnižší hodnotě. Auto-ISO je velmi užitečný nástroj. Umožňuje vám definovat horní limit hodnoty ISO. Vypněte je v situacích, kdy chcete potlačit automatické nastavení, například při fotografování krajiny. V těchto situacích vám použití stativu a delšího času expozice dovolí použít nejnižší možnou hodnotu ISO.

Jak nastavit zrcadlovku: expoziční trojúhelník

Je důležité uvědomit si, že clona, čas expozice a ISO jsou součástí tzv. expozičního trojúhelníku. Clona a ​​čas expozice řídí množství světla vstupujícího do fotoaparátu, ISO pak množství světla vyžadované fotoaparátem pro správnou expozici. Jestliže chcete mít nad vaší zrcadlovkou kontrolu, je porozumění vztahu mezi nimi zásadní. Změna v jednom z nastavení má dopad na nastavení obou zbývajících.

Modelový příklad

Vezměme si jako modelový příklad následující teoretickou expozici: ISO 400, f/8,0, čas 1/20 sekundy. Pokud byste chtěli zmenšit hloubku ostrosti a rozhodli jste se nastavit clonu f/4,0, zvětšili byste velikost clony o dvě clonová čísla, čímž se čtyřnásobně zvýší množství světla vstupujícího do fotoaparátu.

Expozici můžete vyvážit následovně:

 • Situace 1: Zkraťte čas expozice z 1/20 na 1/80 sekundy.
 • Situace 2: Snižte ISO ze 400 na 100.
 • Situace 3: Kombinace výše uvedeného, nastavte delší ​​čas expozice z 1/800 na 1/10 sekundy a zvyšte ISO na 800.

Clona, čas expozice a ISO jsou faktory, které ovlivňují expozici vaší fotografie a jsou vzájemně propojeny. Podívejte se na názorné zobrazení modelového příkladu.

Expoziční trojúhelník
Expoziční trojúhelník

Ověřte si, jestli v uvedeném modelovém příkladu rozumíte tomu, jak jsou jednotlivé parametry propojeny a jak změna jednoho ovlivňuje druhý. Nejlepší je si to hned prakticky vyzkoušet.

Co je dobré si o nastavení zrcadlovky zapamatovat? 

Použití kombinace poloautomatických režimů fotografování a Auto-ISO znamená, že nemusíte nutně přemýšlet o ruční úpravě expozice. Důležité je pochopit vztah, který má ISO nebo clona s rychlostí závěrky. Jakmile porozumíte praktickým důsledkům změny nastavení ISO, clony a času expozice, udělali jste velký krok ke zvládnutí focení zrcadlovkou!

Jak nastavit zrcadlovku: co je korekce expozice​

Korekce expozice vám umožnuje zvýšit nebo snížit výchozí hodnoty expozicetak, aby odpovídaly skutečnému jasu fotografované scény. Je to jedna z nejužitečnějších funkcí a ovládá se malým tlačítkem +/- v blízkosti spouště. 

Jak nastavit zrcadlovku korekce expozice

Vysvětleme si fungování a klady korekce expozice na příkladu. Máte záběr, kdy je celková scéna s převládajícími světlými tóny vykreslována příliš tmavě. Může to být jasná scéna s bílým sněhem, která je standardně snížena výchozím systémem měření na 18% šedou. Nastavením kladné korekce expozice říkáte fotoaparátu, že scéna by měla být světlejší než obvyklá středně šedá.

Jak nastavit zrcadlovku korekce expozice

Jak nastavit zrcadlovku: Jak na ostření fotografie​

Je pravděpodobné, že bez ohledu na to, v jakém režimu fotografujete nebo jaké ISO nastavíte, chcete mít ostré fotografie. Potřebujete dosáhnout správného zaostření, aby vaše fotografie byly takové, jaké chcete. Podívejme se, jak používat základní zaostřovací režimy a jak vybrat ostřicí body.

Režimy automatického ostření (autofokusu)​

Zrcadlovky jsou vybaveny režimy automatického zaostřování. Nejdůležitějšími režimy jsou režimy AF-S a AF-C.

 • AF-S– automatické zaostřování. Používá se při fotografování nepohyblivých objektů, jako jsou například portréty osob, krajiny, budov atd. Namáčknete spoušť, zaostření se nastaví a uzamkne po dobu, po kterou budete držet tlačítko stisknuté. Pro změnu zaostření musíte tlačítko uvolnit a znovu namáčknout.
 • AF-C– automatické souvislé zaostřování. Používá se při fotografování pohybujících se objektů. Své uplatnění najde při focení sportu nebo třeba divoké zvěře. Namáčknete spoušť, zaostření se nastaví a zamkne na daný objekt. Automatika bude neustále ostřit na pohybující se uzamknutý objekt, dokud nedomáčknete spoušť.

Pozor, nespleťte si režimy automatického ostření s přepínačem AF/MF na objektivu, kde AF znamená autofokus a MF znamená manuální ostření. MF nastavte v případě, že chcete objektiv zaostřit ručně. Pro použití režimů autofokusu popsaných výše nastavte ostření na AF.

Ostření pomocí ostřících bodů​

Oba popsané zaostřovací režimy se spoléhají na zaostřovací body. Při pohledu přes hledáček byste měli vidět několik čtverců nebo bodů. Při namáčknutí spouště by se vám jeden z těchto čtverců měl zvýraznit červeně. Na tento aktivní bod fotoaparát zaostřuje. Hledáček s devíti zaostřovacími body ukazuje obrázek.

Jak nastavit zrcadlovku ostření

Moderní zrcadlovky můžou mít více než 50 zaostřovacích bodů. Je lákavé nechat fotoaparát vybrat správný zaostřovací bod, ale pouze vy víte, na co chcete zaostřit. Nejlepším způsobem, jak zajistit, aby byl zaostřen správný objekt, je zaměřit jeden zaostřovací bod na fotografovaný objekt. Pomocí směrových tlačítek jednoho z voličů máte možnost snadno změnit aktivní ostřicí bod. Když vyberete zaostřovací bod, který je na požadovaném objektu, zajistíte, že fotoaparát zaostří na požadované místo. Krátkým procvičováním se brzy naučíte měnit zaostřovací body tak, aniž byste museli sundat oko z hledáčku fotoaparátu

Co je dobré si o nastavení zrcadlovky zapamatovat? 

Nejprve nastavte fotoaparát tak, aby používal jediný zaostřovací bod (v příručce fotoaparátu najdete správný postup). Pak si budete moci určit, na co se zaměřujete. Zajistíte tím správné zaostření fotografovaného objektu. Když si osvojíte, jak používat základní zaostřovací režimy a jak vybrat ostřicí body, můžete začít zkoumat pokročilejší způsoby, které nabízí váš fotoaparát.

Jak nastavit zrcadlovku: co je vyvážení bílé a jak je nastavit

V článku o základních možnostech nastavení zrcadlovky bychom neměli opominout důležitou informaci o tom, co je to vyvážení bílé barvy (funkce WB). Při fotografování ve formátu JPEG musíte před fotografováním zajistit nastavení vyvážení bílé. Správné nastavení vyvážení bílé výrazně ovlivní barevný tón vašich fotografií. Možná jste si všimli, že vaše fotografie mají někdy namodralý tón nebo všechno na fotografii má oranžový nádech. To je způsobeno nesprávným nastavením vyvážení bílé. Určitě můžete provést určité vylepšení při následném zpracovávání fotografií v počítači, ale mnohem jednodušší je získat správné zbarvení fotografie rovnou při focení.

Pro vysvětlení základního mechanismu fungování, potřebujeme trochu fyziky. Různé zdroje světla emitují světlo o různých vlnových délkách, tedy různé barvy nebo teploty barvy. Světlo svíčky nebo zapadajícího slunce je velmi teplé a obsahuje mnoho červených a oranžových vlnových délek. Oproti tomu světlo z fluorescenční zářivky je mnohem chladnější a obsahuje mnoho modrých vlnových délek. Toto barevné světlo se pak odráží od povrchů a náš mozek rozpoznává a podvědomě koriguje barevné účinky zdroje světla. Proto bílý povrch stále vidíme jako bílý i při různém osvětlení. Fotoaparát to však neumí, a pokud mu nepomůžeme, zaznamená oranžové nebo modré tóny, které dodají fotografiím nežádaný barevný nádech.

Protože je teplota barev různých světelných zdrojů obecně dobře známá, je ve fotoaparátu zabudováno několik předvoleb, které pomáhají korigovat různé barvy světla v různých situacích. Jejich využitím dosáhnete ochlazení teplého světla a zteplení studeného světla. Nastavení správné barvy zdroje světla vám umožní věrně vyfotit barvy scény. Automatická funkce Auto WB (nebo AWB) se pokouší předpovídat barvu světla detekováním převládající barvy scény a následným potlačením nechtěného. Nemusí však vždy učinit správné rozhodnutí a to má za následek barevný nádech fotografie. Proto je nejlepší nastavit vyvážení bílé barvy před pořízením fotografie.

Z jakých předvoleb můžete například vybírat:

 • Denní světlo se používá za jasných slunečných dnů. Jasné sluneční světlo za jasného dne je tak blízko neutrálnímu světlu.
 • Zataženo se používá při fotografování za oblačného dne. Fotografiím přidá teplé tóny.
 • Stín se používá při fotografování ve stínu, protože stínované oblasti obecně vytvářejí chladnější, modřejší fotky.
 • Žárovka a výbojka se používají pro fotografování v interiéru, pod žárovkami nebo pod pouličními lampami, fotoaparát ochladí žlutou do studenějších tónů.
 • Zářivka kompenzuje zelené nebo modré tóny zářivek při fotografování v interiéru.
 • Blesk přidá do obrázku chladný modrý nádech, takže se používá k přidání určitého tepla. Je to věcně dobře?

Co je dobré si o nastavení zrcadlovky zapamatovat? 

Vyvarujte se automatického vyvážení bílé a vyvážení bílé nastavte ručně. Pohledem na oblohu zjistíte, jaký je den, a docela snadno pak nastavíte požadované vyvážení barev. Při fotografování v místnosti stačí zkontrolovat osvětlení, pod kterým fotografujete. Podle něj pak zvolíte adekvátní vyvážení bílé. Dělejte to okamžitě po vytažení fotoaparátu z brašny. Brzy si na to zvyknete.

Našli jste, co jste potřebovali?

Pokud vám informace o nastavení režimů zrcadlovky a výběr důležitých fotografických pravidel s něčím pomohly, splnil článek svůj účel. Přeji vám dobré světlo a hodně skvělých fotografií!

Někdy se vám fotka zdaří a někdy ne? Nejste si jistí, že nastavujete fotoaparát správně? Přihlaste se do mého jednodenního kurzu praktického fotografování. Dozvíte se praktické tipy, jak fotit přírodu, stavby, portréty, děti i objekty v pohybu. A získané znalosti a dovednosti si hned na místě vyzkoušíme.