Fotografie hvězd lze pořizovat jakýmkoliv fotoaparátem, na kterém jde nastavit čas expozice. Pokud fotografujete mobilem, tak si můžete, stáhnou aplikaci fotoaparátu, která vám umožní nastavit čas expozice. Při fotografování hvězd na obloze a mléčné dráhy jde o to, zda chcete, aby hvězdy na fotografii jasně bodově svítily, nebo vlivem rotace země vykreslovaly dráhy svého pohybu po noční obloze. Prohlédněte si následující fotografie. Levá byla pořízena s časem expozice 30 sekund, zatímco pravá fotografie byla exponována 90 sekund.

Jak fotit hvězdy

Na fotografii vpravo již hvězdy vlivem rotace zeměkoule začínají vykreslovat svojí dráhu. Hvězdy na fotografii vypadají jako rozmazané protáhle body. Fotografie hvězd vpravo jsou vykresleny ostře, ale za to nejsou tak jasné. To je důvod proč se musíte naučit vypočítat, jaký čas expozice můžete použít.

Jak nastavit fotoaparát na focení hvězd

Při fotografování hvězd je důležité dostat na senzor fotoaparátu co nejvíce světla. Z expozičního trojúhelníku vyplývá, že toho dosáhnete 

  • Nastavením nízkého clonového čísla – nastavte tedy nejnižší clonové číslo jaké na vašem fotoaparátu lze nastavit
  • Nastavením dlouhého času expozice – Pokud budete experimentovat s časem expozice tak musíte počítat s tím, že u ohniska 200 mm čas expozice delší než 2s a u ohniska 600mm expoziční čas delší jak 1/2s se začnou hvězdy díky rotace země rozmazávat. Hraniční čas zjistíte experimentováním nebo výpočtem pomocí pravidla500
  • Nastavením vysoké citlivosti ISO – zajistíte vyšší citlivost vašeho fotoaparátu na dopadající světlo, extrémně vysoké ISO vám ale do fotografie může vnést digitální šum

Pravidlo 500 výpočet hraničního času expozice

Vstupní údaje:

  • Camera – z rozevíracího seznamu vyberte typ fotoaparátu, pro který chcete tento hraniční expoziční čas vypočítat
  • Focal lenght – zadejte číselnou hodnotu ohniskové vzdálenosti vašeho objektivu
  • Minimum declanation of the star – úhel deklinace nejnižší hvězdy nad obzorem kterou chcete vyfotit
  • Max. exposure time With rule of 500 (the declination of the stars is not used) – Maximální doba expozice podle pravidla 500  bez bez započtení deklinace hvězd
  • Max. exposure time With rule of 600 (taking into account the declination of the stars) – Maximální expoziční čas vypočten pomocí pravidla 600 se započtením deklinace hvězd

Nastavíte li na svém fotoaparátu kratší čas expoziční čas než vypočtený tak hvězdy vyfotíte jako body. Při delším čase expozice hvězdy začnou vykreslovat svoje dráhy.

jak fotit hvězdnou oblohu

Fotografie hvězdné oblohy byla vyfocena s extrémně dlouhým časem expozice v řádu desítek minut. Hvězdy na fotografii díky pohybu rotace země vykreslily kruhové čáry.

Jak fotit padající hvězdy

jak fotit padající hvězdy
jak vyfotit meteorit