Jak nastavit fotoaparát a začít fotit

V tomto článku se dozvíte jak nastavit fotoaparát tak aby vaše fotografie byla wow.

Určitě i zde platí, že jediný způsob, jak se focení skutečně naučit, je ten, že to budete neustále zkoušet. Zadruhé si myslím, že praxe může být zábavným způsobem, jak se focení naučit. Zatřetí, a to nejdůležitější, je to, že si o focení budete muset také něco nastudovat. Hezká fotografie vznikne správným nastavením fotoaparátu, sestavením vhodné kompozice a kreativním využitím dopadajícího světla.

Především však mějte na paměti, že zvládnutí technické stránky expozice vám uvolní ruce pro rozvinutí vašich tvůrčích fotografických záměrů. Zejména záleží na tom, na jaké úrovni se chcete fotografování věnovat.

Pravděpodobně jste již fotili nebo fotíte v automatickém režimu a lepších fotografií chcete dosáhnout také vyzkoušením si jiných fotografických režimů. Je jich k dispozici mnoho, určitě od automatického přes scénické až po manuální režim. K jejím správnému použití musíte vědět, jak fotografie vzniká. Pojďme začít tím, že si nejprve vysvětlíme jednotlivé položky nastavení fotoaparátu a potom vás zasvětím do principů fotografování.

Co je ISO a jak nastavit ISO

Hodnota ISO vyjadřuje citlivost čipu fotoaparátu na světlo. Jinými slovy velikostí hodnoty ISO nastavujeme, jak moc bude fotoaparát zesilovat elektrické signály vygenerované světlem na jeho čipu.

Zdroj: Nikon

Moderní fotoaparáty mají možnost nastavit ISO v hodnotách obvykle od 100 do 128 000. Vše kolem ISO se dá tedy shrnout do pravidla, že čím větší šero, tím větší ISO (zesílení). Proč tedy nenastavit nejvyšší ISO a neřešit, jestli fotím ve dne, nebo za šera? Je to proto, že každý zesilovač vnáší do signálu šum, který je tím větší, čím větší je nastaveno jeho zesílení. To znamená, že nastavení vyšší citlivosti ISO je vždy vykoupeno větším digitálním šumem/zrněním na fotografiích. Hodnotu ISO obvykle nastavujeme podle světelných podmínek. Obvyklé nastavení ISO je na hodnotu 400 nebo auto ISO.

Co je čas expozice a jak nastavit čas expozice

Čas expozice je doba, po kterou je otevřená závěrka fotoaparátu. Někdy se také ve stejném významu používá výraz čas závěrky. Doba nastavení času expozice tedy určuje, jak dlouho probíhá expozice fotografovaného snímku. Čím delší je čas expozice, tím déle světlo dopadá na snímač fotoaparátu. Stejně to funguje i naopak, čím kratší je čas expozice, tím kratší dobu dopadá světlo na snímač fotoaparátu.

„Mějte na paměti, že fotoaparát udržíte nehybně nejdéle 1/50 sekundy. Nastavíte-li dobu expozice delší než 1/50snímek nebyl rozmazaný.“

Zdroj: Nikon

Tyto vlastnosti se mohou u jednotlivých fotoaparátů výrazně lišit, takže si musíte nutnost použít stativ se svým přístrojem sami vyzkoušet.

Co je clona a jak nastavit clonu

Clona je soustava lamel v objektivu fotoaparátu vytvářející otvor, kterým světlo dopadá na čip fotoaparátu. Vnitřní průměr otvoru clony se nastavuje nastavením clonového čísla. Podivností v nastavení clony je to, že čím nižší clonové číslo nastavíte, tím lamely clony vytvoří větší otvor. Jinými slovy čím menší clonové číslo tím více světla dopadne na čip fotoaparátu. Funguje to podobné jako natáčení lamel žaluzií na okně.  Nastavení clony má tedy tyto následky:

 Zaprvé, nastavením hodnoty clonového čísla určujete, jak velikým otvorem v objektivu bude světlo dopadat na čip fotoaparátu. Větší hodnota clonového čísla znamená menší otvor. Průměr otvoru určuje hloubku ostrosti a jas fotografie.

Zadruhé, nastavením většího clonového čísla získáte fotografie s větší hloubkou ostrosti a méně rozmazaným pozadím. Pokud máte na fotografii rozmazané pouze některé části, tak zkuste nastavit vyšší clonové číslo. Rozmazání celé fotografie způsobuje dlouhý čas závěrky.

Zatřetí, Nastavením menšího clonového čísla jde také kompenzovat nedostatek světla z důvodu nedostatečných světelných podmínek.

Zdroj: Nikon

Shrnutí:

Při větších hodnotách clonového čísla budou fotografie ostré v celé hloubce, ale může se také stát, že budou tmavé. Zesvětlit ji můžete nastavením většího ISO, nebo nastavením delšího času závěrky. Malou hloubku ostrosti můžete využít kreativně, například při fotografování portrétů. Větší hloubku ostrosti využijete při focení skupin lidí, přírody nebo krajiny.

Jak nastavit fotoaparát opakování:

  • Hodnotou ISO nastavujeme citlivost na světlo a ovlivňujeme světlost fotografie. Vysoké hodnoty ISO se můžou na fotografii projevit viditelným zrněním.
  • Čas expozice určuje, po jakou dobu bude dopadat světlo tvořící obraz na čip fotoaparátu. Dlouhý čas expozice (delší jak 1/50 sekundy) může zapříčinit rozmazání fotografie.
  • Clona řídí hloubku ostrosti. Nastavením malého clonového čísla vyfotíme fotografie s malou hloubkou ostrosti (portrét) a naopak (krajina).

Co nastavit dřív clonu nebo čas expozice

Záleží na tom, co chcete fotit. Fotografii krajiny, přírody, architektury, města nebo portrétu emočně umocní hloubka ostrosti fotografie. Hloubka ostrosti fotografie se ovládá nastavením clony a jejího clonového čísla. Naopak fotografii sportu, tekoucí vody, dětí v běhu nebo jedoucího auta zachytíte nastavením správného času expozice. Někdy je lepší nastavit delší čas expozice a někdy naopak kratší. Jaký čas expozice nastavit?

Jak dát ISO, clonu a čas expozice dohromady

Pomůžeme si expozičním trojúhelníkem. Nebojte se, nebudeme se zabývat geometrii. Expoziční trojúhelník vyjadřuje vztah mezi clonou, časem expozice a ISO.

Je toho opravdu hodně. Naštěstí konstruktéři fotoaparátu přišli na způsob jak fotografům ulehčit jejich život a vymysleli různé fotografické režimy. Nejuniverzálnějším je režim P programová automatika, který je také na rozdíl od scénických pohotovější.

Režim fotoaparátu P – režim programová automatika

Existuje mnoho důvodu proč používat tento režim. Především je to možnost nastavovat čas expozice i clonu individuálně, přičemž automatika fotoaparátu expozici dopočítá a nastaví za vás. Pokud to s fotografováním myslíte vážně a chcete mít nejen hezké, ale i zajímavé fotky pak zkuste fotit v tomto režimu. Ovládání zejména hloubky ostrosti pomocí nastavení clony a ovládání světlosti pomocí korekce expozice vás posune o hodně dopředu. Tento režim na svém fotoaparátu nastavíte natočením kolečka voliče fotografických režimů do pozice P.

Chcete-li se posunout jako fotograf více dopředu, pak musíte porozumět, jak funguje ISO, clona  a čas expozice. Tyto tři parametry spolu dohromady tvoří expoziční trojúhelník.

ISOClonaČas expozice
PortrétAutof1.81/60
SkupinaAutof91/120
KrajinaAutof91/60
MěsícAutof91/3
Západ slunceAutof111/600
Tekoucí vodaAutof5.61/3