Jak nastavit zrcadlovku 1. zapnutí

Máte nový fotoaparát a chcete s ním okamžitě hezky fotit. Hezkou fotografii vyfotíte pouze se správně nastaveným fotoaparátem. Návod je napsán pro úplné začátečníky. Více se o fotografování můžete také dovědět na sobotním kurzu fotografování kde si osvojíte nastavení fotoaparátu a také si hned vše vyzkoušíte. Takže pojďme k prvnímu kroku.

Kochejte se

Pokud jste svůj fotoaparát právě vybalili z krabice, tak si svůj fotoaparát prohlédněte ze všech stran, určitě se ale prsty nedotýkejte skel objektivů, a pokud máte zrcadlovku, tak ani fotocitlivého čipu uvnitř těla fotoaparátu. Zkuste si, jak vám padne do ruky a kde jsou ovládací tlačítka. Není k zahození si také rychle prolistovat návod k použití. V návodu najdete konkrétní tipy jak nastavit fotoaparát.

Nabijte baterii

První věcí, kterou byste měli před focením udělat, je plně nabít baterii fotoaparátu. To obvykle vyžaduje vložení baterie do nabíječky dodané s fotoaparátem. Některé fotoaparáty lze také nabíjet přes USB port s baterií uvnitř fotoaparátu. Nejlepší informace najdete v manuálu svého přístroje. Nabíjení trvá i několik hodin a průběh nabíjení je zobrazován na displeji fotoaparátu nebo signalizován kontrolkou nabíjení. Nabitou baterii vyjměte z nabíječky a vložte ji do fotoaparátu. Pokud nabíjíte fotoaparát pomocí kabelu USB s baterií uvnitř, jednoduše odpojte nabíjecí kabel.

Nastavte datum a čas

Při prvním zapnutí fotoaparátu budete možná vyzváni k nastavení času a data. V takovém případě to hned udělejte. Pokud tuto možnost nevidíte, pak jí najděte v menu – obvykle je na konci a často v nabídce menu označené ozubeným kolečkem nebo klíčem nebo jednoduše s názvem Nastavení (Setup). Správné nastavené datum vám v budoucnu umožní vrátit se k fotografiím později a zkontrolovat přesně, kdy byly pořízeny. A to je dobrý důvod udělat to hned.

Naformátujte paměťovou kartu

Vypněte fotoaparát a najděte slot pro paměťovou kartu. K ukládání fotografií a videí využívají fotoaparáty většinou SDxx paměťovou kartu. Před vložením karty se ujistěte, že je správně otočená – pokud při vkládání narazíte na jakýkoli odpor, vyjměte ji a před opakovaným vložením ji zkuste otočit. Obvykle se karta vkládá do fotoaparátu zkoseným rohem napřed. Směr vkládání je na kartě nebo na fotoaparátu označen symbolem. Po vložení paměťové karty fotoaparát zapněte. Možná budete vyzváni k formátování paměťové karty. Stiskněte tlačítko OK a chvíli počkejte. Nezobrazuje se výzva k formátování karty? Najděte tedy v nabídce volbu Formát a postupujte podle pokynů na obrazovce nebo v manuálu fotoaparátu. Po naformátování karty lze nastavit potřebné složky pro ukládání všech vašich fotografií a videí, ale většinou se vše nastaví automaticky.

Zkontrolujte nastavení kvality fotografie

Jedna z vašich prvních obrazovek nabídky by měla mít možnost Image Quality (Kvalita fotografie) nebo File Type (Typ souboru). Zde můžete nastavit, jaké druhy souborů fotoaparát používá k ukládání fotografií. Pokud si nejste jisti, kterou možnost zvolit, vyberte možnost označenou JPEG. Pokud chcete formát té nejlepší kvality, pak vyberte nastavení, které může být označeno například několika hvězdičkami nebo může být pojmenováno Fine.

Kdy použít formát RAW?

V menu nastavení fotoaparátu je také možnost fotit snímky v režimu Raw nebo NEF nebo současně RAW i JPEG. Soubory RAW lze dobře dále zpracovat. Ukládají se všemi nastaveními týkajícími se barvy, ostrosti a dalších uživatelských nastavení fotoaparátu. Tuto možnost vyberte pouze tehdy, pokud budete chtít své fotografie později editovat v programech, jako je Zonner, Lightroom nebo Photoshop. Formát RAW je typ souboru, který nepoužívá žádnou kompresi dat. Soubory tohoto formátu jsou velké, čímž zabírají na paměťové kartě více místa než soubory JPEG. Soubory RAW jsou použitelné až po jejich zpracování. Dají se ale zpracovat flexibilněji. Z tohoto důvodu jsou skvěle použitelné při fotografování v obtížných světelných podmínkách jako je noc. Také při focení s velmi vysokým barevným kontrastem anebo v protisvětle.

Zkontrolujte si nastavení ISO

Zkontrolujte u svého fotoaparátu nastavení ISO. Hodnota ISO určuje, kolik světla potřebuje fotoaparát k vytvoření fotografie. Obecně se nastavuje nejnižší možná hodnota, například ISO 100 nebo ISO 200, což vám umožní vyfotit fotografie s menší zrnitostí než při ISO 3200 nebo ISO 6400. V horších světelných podmínkách budete možná muset tuto hodnotu zvýšit –, jinak by vaše snímky mohly být rozmazané. Nejste-li si v určité situaci s nastavením ISO jisti, pak raději přepněte svůj fotoaparát do automatického režimu, čímž dovolíte fotoaparátu nastavit ISO pro každý snímek individuálně.

Zkontrolujte nastavení vyvážení bílé

Nyní zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastavena možnost Vyvážení bílé na WB nebo Auto. V tomto nastavení budou mít vaše fotografie věrnější barvy. Většina fotoaparátů dělá v tomto režimu docela dobrou práci. Může se však stát, že vaše fotografie budou mít podivné barevné odstíny při fotografování pod umělým osvětlením (zářivka, LED žárovka, …). V tomto případě zkuste v menu nastavit takový typ osvětlení, jaký nejvíce odpovídá vašemu světelnému zdroji.

Seznamte se s kolečkem voliče režimů fotoaparátu

Každý fotoaparát má obvykle volič fotografických režimů, kterým můžete nastavit režimy jako Auto, P, A, S a M. Pokud chcete ponechat veškerá rozhodnutí na fotoaparátu a začít fotografovat, tak nastavte režim Auto a zbytek tohoto článku přeskočte. Pokud však chcete nad svým fotoaparátem převzít kontrolu, pak si nastavte fotografický režim „P“.

Režim P znamená Programováno automatika. Je to režim fotografování, který je svou náročností na rozhraní mezi automatickým a manuálním režimem. Při fotografování v tomto režimu můžete ovládat použití blesku, citlivost ISO, korekci expozice a vyvážení bílé. Po vašem zásahu do nastavení upřednostní fotoaparát parametr, který jste nastavili naposledy, a sám nastaví správnou expozici přenastavením zbývajících parametrů expozice. Nastavení expozice pomocí clony a času závěrky se zobrazí na displeji fotoaparátu. V režimu P nemusíte správnou kombinaci nastavení parametrů expozice „hádat“. Nastavíte například velikost clony, a vše ostatní dopočítá a nastaví automatika fotoaparátu. Namísto tápání jak nastavit kombinaci clony a času závěrky v manuálním režimu, můžete začít fotografovat v režimu P. Při focení si také můžete zkusit poznamenat nastavení vypočtená fotoaparátem, a potom vyzkoušet stejná nastavení v manuálním režimu. Určitě vyfotíte stejnou fotografii!

Na co má vliv čas expozice

Mějte prosím na paměti, že při nastavení kratšího času expozice budou vaše fotografie tmavší. Při prodlužování času expozice budou vaše fotografie naopak jasnější, ale zároveň budou možná objekty pohybující se na fotografované scéně rozmazanější.

Na co má vliv nastavení clony

Nastavením clony určujete, kolik světla dopadne na obrazový senzor fotoaparátu. Nastavením malého clonového čísla propustí clona na obrazový senzor fotoaparátu hodně světla, ale většina fotografované scény bude rozostřená – fotografie bude mít malou hloubku ostrosti. Nastavením vysokého clonového čísla pustíte na obrazový senzor fotoaparátu méně světla, a fotografovaná scéna bude mít velkou hloubku ostrosti.

Expoziční trojúhelník ještě jednou

Správnou expozici vašich fotografií tedy určují již zmiňované tři prvky, které spolu dohromady vytvářejí pomyslný „expoziční trojúhelník“:

  • ISO = citlivost obrazového senzoru fotoaparátu na světlo,
  • clona = otevření otvoru clony, který propouští světlo na obrazový senzor fotoaparátu,
  • rychlost závěrky = čas v sekundách, po který světlo dopadá na obrazový senzor fotoaparátu.

Tyto tři parametry nám společně pomáhají povolit uzdu naší kreativitě, nebo také fotit dokonale exponované fotografie – záleží na situaci.

Fotografický režim P je skvělá volba

Režim P vám umožňuje nastavit expozici tak, že budete mít nad fotografováním ještě větší kontrolu. Toto nastavení se nazývá korekce expozice, s jejíž pomocí váš fotoaparát vyfotí jasnější nebo tmavší fotografie korekcí nastavení clony a času expozice. Musíte pouze nastavit číselnou hodnotu korekce expozice.

Zvýšením hodnoty korekce expozice vyfotíte jasnější fotografie, snížením hodnoty korekce expozice dostanete fotografie tmavší. Někdy je třeba pro skvělou fotografii korekci expozice několikrát přenastavit, ale nevzdávejte to! Nezapomeňte si však také hlídat, jak na změnu nastavení korekce expozice reaguje automatika fotoaparátu změnou nastavení clony a času expozice. Zkoušejte pořád dokola, pokud je váš cíl naučit se fotografovat v manuálním režimu!

Fotografický režim P první krok

Začněte přepnutím do režimu P a vyfotografujte něco ve svém okolí. Prohlédněte si fotografii na displeji a zjistěte, zda není příliš jasná nebo příliš tmavá. Pokud jste spokojeni, nechte si ji. Pokud se vám zdá světlá nebo tmavá, je čas nastavit korekci expozice:

  • kladná korekce expozice EV + 1, EV + 2 = zesvětlení fotografie,
  • záporná korekce expozice EV − 2, EV − 1 = ztmavení fotografie.

Korekci expozice můžete u většiny fotoaparátů nastavit současným stiskem tlačítka označeného symboly (+/−) a otáčením zadního kolečka doleva nebo doprava. Tento návod nemusí platit pro všechny digitální fotoaparáty. Přesný postup pro váš fotoaparát najdete v manuálu svého fotoaparátu.

V režimu P můžete také upravit citlivost fotoaparátu ISO

Občas se dostanete do situace, kdy pro fotografování sice není dostatek světla, ale i přesto budete chtít vyfotit fotografie bez použití blesku. Na použití blesku fotoaparátu není nic špatného, ale může se stát, že vše přesvítí, čímž budou vaše fotografie mnohem méně barevné.

Naštěstí můžete zvýšit jas fotografií také nastavením vysoké citlivosti ISO. V hlavní nabídce menu fotoaparátu zvolte vyšší číslo sousedící s aktuálně nastavenou hodnotou ISO, uvidíte, že vaše fotografie bude světlejší. Pokud ne, tak opět zvyšte hodnotu ISO o jeden krok směrem k větším hodnotám.

Nenastavujte však největší možnou hodnotu ISO, je totiž dost pravděpodobné, že vaše fotografie budou při fotografování na vysoké ISO zrnité. Raději experimentujte, a zvyšte ISO o jednu polohu nastavení, dokud nevyfotíte fotografii, která se vám bude líbit. Z důvodu zrnění ale na vysoké ISO raději nefoťte.

Jak zapnout systém automatického zaostřování

Ujistěte se, že máte zapnut systém automatického ostření (AF). Na boční straně objektivu nebo na těle fotoaparátu byste měli najít malý přepínač. Pokud ne, tak mrkněte do menu nastavení fotoaparátu. Automatické ostření vám pomůže ostřit fotografované objekty rychle a přesně. V dalším kroku najděte možnost změnit zaostřovací pole. Fotoaparát může ve výchozím nastavení používat automatickou oblast. Toto nastavení je praktické pro každodenní běžné fotografování. Určitě je však dobré vědět, jak toto nastavení ostření změnit na režim ostření jedním bodem a také, jak tento zaostřovací bod vybrat z matice zaostřovacích bodů. Ostřicí bod ležící mimo střed vám umožní fotit fotografie s příjemnější kompozicí.

Jak nastavit fotoaparát – poslední kontrola před focením

Zkontrolujte, zda funguje stabilizace obrazu fotoaparátu nebo systém redukce vibrací. Opět se může jednat o přepínač na vašem objektivu nebo o možnost vybranou v menu nastavení fotoaparátu. Stabilizace obrazu fotoaparátu vám pomůže dosáhnout ostřejší fotografie.

Dále je třeba zjistit, kde se na fotoaparátu nachází tlačítko záznamu filmu. I když si nepředstavujete, že budete natáčet mnoho videí, je možné, že budete chtít nějaké video natočit nečekaně při zvláštní příležitosti. Tato mimořádná zvláštní příležitost je dobrý důvod, proč se s postupem nahrávání videí seznámit předem.