Pro vytvoření si dobré představy o tom jak expozici ovlivňuje čas expozice, clona a ISO, musíte nejdříve rozumět tomu, co se ve fotoaparátu děje po stisknutí spouště. 

Co se děje po otěvření závěrky

Po nasměrování fotoaparátu na fotografovaný objekt a stisku spouště se otevře závěrka fotoaparátu, která propustí na čip fotoaparátu světlo odražené od fotografovaného objektu. Odražení světlo vstupuje do objektivu, prochází jeho optickými prvky ze skla a poté prochází otvorem clony, (průměr tohoto otvoru lze nastavením clonového čísla různě zmenšovat a zvětšovat). Světlo po průchodu otvorem clony dopadne na závěrku, která je vlastně takové zavřené okno.  Závěrka se po stisku spouště obvykle otevře na několik milisekund a nechá světlo tak po tuto dobu dopadnout světlo na senzor fotoaparátu. Době otevření závěrky říkáme čas expozice, ten může být extrémně krátký 1/8 000 sekundy, nebo dlouhý 30 sekund. Senzor shromažďuje světlo po dobu otevření závěrky tedy času expozice a převádí na elektrický signál, který pak ISO v případě potřeby zesílí. Po uzavření závěrky je senzor fotoaparátu touto závěrkou opět zastíněn.

Předpokládejme že chceme správně exponovanou fotografii, tedy ani příliš jasnou ani příliš tmavou. To je důvod proč je nutné nastavit čas expozice, clonu a ISO společně.  Co se stane, když nastavíme malý průměr otvoru clony v objektivu? Clona zablokuje spoustu světla senzor fotoaparátu tak bude potřebovat více času na shromáždění dostatku světla. Co je třeba udělat, aby na senzor dopadlo dostatečné množství světla? Správně, závěrka musí zůstat otevřená déle. Při velmi malém otvoru objektivu tedy senzor potřebuje více času pro nashromáždění dostatek světla pro vytvoření správně exponované fotografie.

Co se stane, když nastavíme velký průměr otvoru clony? Při clonovém čísle f / 5.6 dopadá oproti cloně f / 16 otvorem clony na senzor více světla. Z tohoto důvodu fotoaparát potřebuje pro správnou expozici fotografie mnohem kratší čas expozice. Při dlouhém času expozice dopadne na senzor fotoaparátu mnohem více světla, než potřebuje pro správnou expozici fotografie. Velké množství světla pak začne „vypalovat“ nebo „přeexponovat“ fotografii, stejně jako když sluneční paprsky za slunečného dne začnou vypalovat díru do papíru. Přeexponovaná oblast fotografie bude vypadat velmi jasně nebo čistě bíle. Naproti tomu, pokud je čas expozice příliš krátký, senzor není schopen shromáždit dostatek světla a fotografie bude „podexponovana“ tedy příliš tmavá.

Uveďme příklad ze skutečného života. Popadněte fotoaparát a nastavte režim fotoaparátu na „Priorita clony A/Av“. Clonu nastavte na nejnižší možné číslo, které vám objektiv dovolí. Například f / 1.8, pokud máte světelný objektiv, nebo f / 3.8 na tmavších objektivech. ISO nastavte na 100 a ujistěte se, že máte vypnuto nastavení ISO na „Auto ISO“. Nyní namiřte fotoaparát na objekt, který není zdrojem světla například obraz na zdiv mém případě tapeta s motýlem. Poté namáčknutím tlačítka spouště zaostřete a nechejte automatiku fotoaparátu nastavit optimální expozici. S fotoaparátem nehýbejte a miřte stále na stejné místo! V hledáčku fotoaparátu nebo na displeji byste měli vidět několik čísel. Jedno z čísel znamená clonu (clonové číslo), měla by se vám zobrazit stejná jako hodnota, na kterou jste nastavili clonu. Jako další by se měl zobrazovat čas expozice, což by mělo být číslo jako „160“ (znamená 1/160 sekundy) a třetí číslo „100“, což je nastavení ISO.

Zapište si tato čísla na kousek papíru a poté vyfoťte první fotografii. Na zadním displeji fotoaparátu by se měla zobrazit správně exponována. Možná bude rozmazána, ale neměla by být ani příliš světlá ani příliš tmavá. Řekněme, že nastavení, která jste si zapsali, jsou 3,8 (clona), 160 (čas expozice) a 100 (ISO). Nyní změňte režim fotoaparátu na „Manuální režim M“. Nyní nastavte hodnoty expozice na stejné hodnoty, jaké jste si poznačili: clonové číslo 3,8, čas expozice 1/160 a ISO 100. Ujistěte se, že se světelné podmínky nezměnily. Namiřte fotoaparát na stejný předmět a pořiďte další fotku. 

 Tato druhá fotografie by měla vypadat z pohledu expozice stejně nebo velmi podobně jako ta první. Zvětšením clonového čísla na vyšší hodnotu přiškrťme množství světla a uvidíme, co se stane. Zvyšte clonu na větší clonové číslo, například „11“, neměňte nastavení času expozice a ISO. Nasměrujte na stejný předmět a vyfotografujte třetí fotografii. Co se stalo? Vaše fotografie je příliš tmavá neboli podexponována! 

 Proč se to stalo? Zmenšením otvoru clony jste zablokovali část světla, které dopadalo na senzor, ale nezměnili jste čas expozice. Z tohoto důvodu neměl snímač fotoaparátu dostatek času na shromažďování světla, a proto je výsledná fotografie podexponována. Nestalo by se to, kdybyste zároveň prodloužili čas expozice nás vyšší hodnotu. Rozumíte vztahu?

Nyní nastavte clonu na původní hodnotu clonového čísla v našem 3.8 a tentokrát zkraťte čas expozice na mnohem menší hodnotu. V mém příkladu nastavím čas expozice na 3 (třetinu sekundy) ze 1/20 sekundy. Pořiďte čtvrtou fotografii. Nyní je váš snímek přeexponovaným, některé jeho části jsou příliš světlé. Co se stalo?  Během delšího času expozice senzor pobral více světla, než potřeboval pro správnou expozici fotografie a vytvořil tak přeexponovanou fotografii.  Toto je základní vysvětlení toho, jaký vliv má nastavení clony a času expozice na expozici fotografie.

Nezapomněli jsme na ISO? Doposud jsme ISO neměnili, ale drželi na stále stejné hodnotě (100). Nezapomeňte, ISO znamená citlivost/jas snímače. Nižší hodnoty znamenají nižší jas, zatímco vyšší hodnoty znamenají vyšší jas. Změnou hodnoty ISO ze 100 na 200 vyfotíte fotografii dvakrát jasnější. Ve výše uvedeném příkladu, při cloně f / 3.8, rychlosti závěrky 1/160 sekundy a ISO 100, pokud byste chtěli zvýšit ISO na 200, budete potřebovat pro správnou expozici dvakrát kratší čas expozice. To znamená, že byste pro zachování stejné expozice nastavujeme čas expozice na 1/300 sekundy. Zkuste to – nastavte clonu na stejné číslo, které jste si dříve zapsali, vynásobte čas expozice dvěma a nastavte ji na toto číslo, poté změňte ISO na 200. Tato pátá fotografie by měla být exponována stejně jako ta první. Pokud byste chtěli zvýšit ISO na 400, budete muset znovu zdvojnásobit poslední čas expozice z 1/300 na 1/600.

Jak vidíte, zvýšení ISO z 100 na 400 vám umožní fotografovat s vyššími rychlostmi závěrky a v tomto příkladu se zvýší z 1/120 sekundy na 1/600 sekundy, což je dostatečně krátký čas expozice pro zastavení pohybu. Zvyšování ISO však není zadarmo  – čím vyšší je ISO, tím více šumu nebo zrna se dostane na fotografii.

Tipy na focení s dlouhým časem expozice

ISO 100, Čase expozice 3 sekundy, clona f / 22

Všichni asi známe snímky krajiny s vodními toky, na kterých jsou různé vodopády a potoky vlivem pohybu vody efektně rozmazané. Fotografie tekoucí vody fotografie vypadají díky mlžnému rozmazání tekoucí vody velmi atraktivně. Stačí jen nastavit delší čas expozice. V článku jak fotit tekoucí vodu si ukážeme, že efektu pohybující se vody lze dosáhnout velmi jednoduchým trikem, a že k tomu abyste vyfotili hezkou fotku nepotřebujeme žádné speciální vybavení. Stačí jen vědět jak správně nastavit fotoaparát, v našem případě dlouhý čas expozice pro rozmazání tekoucí vody a vysoké clonové číslo pro velkou hloubku pole ostrosti.

Tipy na focení s krátkým časem expozice

Opačná situace nastává při fotografování pohybu letící včely. V tomto případě chceme zachytit detail letící včely. V těchto situacích natavujeme krátký čas expozice a malé clonové číslo. Malé číslo nám zajistí malou hloubku ostrosti fotografie. Při malé hloubce ostrosti se fotografovaný objekt oddělí od pozadí a tím více upoutá pozornost diváka. Ještě více informací o kreativním nastavení clony  naleznete v článku jak nastavit clonu

Expoziční režimy fotoaparátu

V jakém expozičním režimu máte nastaven fotoaparát? Pokud jste zkoušeli vše to co je popsánou v článku tak jste fotili v tolik obávaném manuálním režimu M. Nebylo to tak těžké jak to zní! Určitě jste zjistili, že v tomto režimu máte fotoaparát plně pod kontrolou. Jeho nevýhodou je jeho určitá pomalost. proto výrobci fotoaparátu vybavili fotoaparáty ještě dalšími expozičními režimy.

Priorita času expozice (režim S, Tv): Tento režim použijte pro zmrazení nebo rozmazání pohybu. Fotograf vybírá čas závěrky, fotoaparát nastavuje clonu pro dosažení optimálních výsledků.

Priorita clony (režim A, Av):Tento režim použijte pro rozmazání pozadí nebo pro ostré zobrazení popředí a pozadí. Fotograf nastavuje  clonu, automatika fotoaparátu nastavuje pro dosažení optimálních výsledků čas expozice.

Programová automatika (režim P):Tento režim se doporučuje pro momentky a další situace, ve kterých je málo času na úpravy nastavení fotoaparátu. Fotoaparát nastavuje čas závěrky a clonu pro dosažení optimální.

Manuální režim (M): Ten již přeci zvládate.